Стратегиясы

 

«ЭҚРҚО» АҚ 2022-2032 жылдарға дейінгі даму стратегиясы «КОРЕМ» АҚ