Біз жайлы

«ЭҚРҚО» АҚ миссиясы

Электр энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығы нарығының жұмыс істеу тетіктерін енгізу және кеңейту, барлық қатысушыларға олардың өз бизнесін табысты жүргізуі үшін сапалы қызметтер мен құралдар ұсыну.

«ЭҚРҚО» АҚ көзқарасы

Электр энергиясының көтерме сауда нарығында - 10%, электр қуаты нарығында - 100% болжамды үлесімен клиенттерді электр энергиясы мен қуатымен электрондық сауда-саттықты ұйымдастыру және өткізу бойынша сапалы қызметтермен қамтамасыз ететін клиентке бағдарланған компания.

«ЭҚРҚО» АҚ функциялары

«Электр энергетикасы туралы» ҚР Заңының 15-бетінің 2-тармақшасына сәйкес электр энергиясының орталықтандырылған сауда нарығының операторына мынадай функциялар жүктелген:

  • спот-сауда-саттықты ұйымдастыруды және өткізуді жүзеге асыру;
  • электр энергиясының орта мерзімді (апта, ай) және ұзақ мерзімді (тоқсан, жыл) кезеңдерге орталықтандырылған саудасын ұйымдастыруды және жүргізуді жүзеге асыру;
  • электр энергиясының көтерме сауда нарығының субъектілеріне электр энергиясының орталықтандырылған сауда нарығына қол жеткізудің тең жағдайларын қамтамасыз ету;
  • осуществление регистрации и учета заключенных сделок по купле-продаже электрической энергии на централизованных торгах электрической энергией;
  • осуществление регистрации и учета заключенных сделок по купле-продаже электрической энергии на централизованных торгах электрической энергией;
  • осуществление регистрации и учета заключенных сделок по купле-продаже электрической энергии на централизованных торгах электрической энергией;