Энергия өндіруші ұйымдар үшін орталықтандырылған сауда-саттық

САУДА-САТТЫҚ КҮНІ
Энергия өндіруші ұйымдар үшін электр энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығы күн сайын өткізіледі. ҚР бэж-нің солтүстік және оңтүстік аймақтары бойынша бірлескен сауда-саттықтар өткізіледі, олардың қатысушылары тек ҚР бэж-нің солтүстік және оңтүстік аймақтарының қолданыстағы бэж-і, сондай-ақ ҚР бэж-нің батыс аймағы бойынша жекелеген сауда-саттықтар болып табылады, олардың қатысушылары тек ҚР бэж-нің батыс аймағының бэж-і болып табылады. Астана қаласы бойынша сағат 11:20-дан 11:50-ге дейін ҚР бэж солтүстік және оңтүстік аймағы мен қр бэж батыс аймағы үшін сауда-саттық сессиясының негізгі уақыты. Сауда сессиясының ұзақтығы - 30 минут. Бағаны анықтау - бір жақты аукцион әдісі.
09:15-ке дейін

Жүйелік оператор энергия өндіруші ұйымдар үшін орталықтандырылған сауда-саттықты жүргізу үшін энергия өндіруші ұйымдардың тиісті шекті тарифтері бойынша сауда-саттық сессиясына қатысуға өтінімдер түрінде электрондық сауда жүйесінде көрсетілетін, сатуға қойылатын қуаттардың сағаттық көлемін көрсете отырып, энергия өндіруші ұйымдардың тізімін орталықтандырылған сауда нарығының операторына жібереді.

Бұл ретте сауда-саттыққа қатысушылардың жүйелік оператордан ақпарат алған сәттен бастап сауда-саттық сессиясына қатысуға өтінімнің техникалық параметрлерін толтыру мүмкіндігі бар.

11:10-ға дейін

Энергия өндіруші ұйымдар үшін электр энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығын жүргізу үшін жүйелік оператор операциялық сауда-саттықтың алдындағы орталықтандырылған сауда нарығының операторына цифрлық түрде ҚР БЭЖ әрбір энергия торабы бойынша электр энергиясын сатудың ең аз және ең жоғары рұқсат етілген көлемдерін сағаттық мәндерді ұсынады.

11:10-ға дейін

Бірыңғай сатып алушы энергия өндіруші ұйымдар үшін электр энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығын жүргізу үшін орталықтандырылған сауда нарығының операторына ҚР БЭЖ аймақтары бойынша электр энергиясын тұтынудың сағаттық шамасын цифрлық түрде ұсынады.

11:20 ч./11:50 ч.

Сауда-саттықтың ашылуы

Электр энергиясын сатуға өтініш берудің негізгі уақыты

11:20 ч./11:50 ч.

Ашық сауда сессиясы барысында энергия өндіруші ұйымдар қажет болған жағдайда бұрын берілген өтінімнің орнына өтінім беру жолымен берілген өтінімдегі ақпаратты өзгерте алады.

11:40 ч.

   Өтінімдерді қабылдауды тоқтату

Электрондық сауда жүйесі сатуға өтінімдерді қабылдауды 15 секундқа тоқтата тұрады және осы уақыт ішінде энергия өндіруші ұйымдар үшін берілген сатуға өтінімдер негізінде орталықтандырылған сауда-саттықтың алдын ала қорытындыларын жариялайды. Содан кейін сатуға өтінімдерді қабылдауды операциялық күннің алдындағы тәуліктің 11-50 сағатына (Астана уақыты бойынша) дейін жалғастырады.

до 16:00 ч.

Жүйелік оператордың электр энергиясын өндірудің/тұтынудың тәуліктік кестесін бекітуі.

до 16:00 ч.

Орталықтандырылған сауда нарығының операторы электрондық поштаны қолдана отырып, сауда-саттыққа қатысушыларға және бірыңғай сатып алушыға орталықтандырылған сауда-саттықта жасалған мәмілелерді, операциялық тәуліктің әр сағатында мәмілелердің белгілі бір бағаларын, сауда-саттыққа қатысушылар сатқан электр энергиясының көлемін көрсете отырып, өткізілген орталықтандырылған сауда-саттықтың нәтижелері туралы хабарлама жібереді.

Сауда-саттық нәтижелері сауда-саттыққа қатысушыларға сауда-саттық сессиясы жабылғаннан кейін көрінеді.

Орталықтандырылған сауда-саттықтың қорытындылары шығарылғаннан және энергия өндіруші ұйымдар үшін электр энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығында жасалған мәмілелердің алдын ала тізілімі қалыптастырылғаннан кейін орталықтандырылған сауда нарығының операторы ЭЦҚ көмегімен орталықтандырылған сауда нарығы операторының қызметкері қол қойған электр энергиясының сатылған көлемін электр энергиясын өндірудің /тұтынудың тәуліктік кестесіне қосу үшін орталықтандырылған сауда-саттықтың нәтижелерін цифрлық нысанда жүйелік операторға келісуге береді.