Қызметтер

«КОРЭМ» АҚ көтерме сауда нарығының субъектілеріне және барлық мүдделі тұлғаларға қызметтің төрт түрін көрсетеді:

 • электр энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығын ұйымдастыру және өткізу;
 • сауда жүйесінің электр энергиясымен орталықтандырылған сауда-саттық жүргізуге дайындығын қамтамасыз ету.

Электр энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығын ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызмет мыналарды қамтиды:

 • «бір күн бұрын» және «операциялық тәулік ішінде» режимінде электр энергиясының күнделікті орталықтандырылған саудасын ұйымдастыру және өткізу;
 • электр энергиясының орта мерзімді және ұзақ мерзімді кезеңдерге (бір аптаға, айға, тоқсанға, жылға форвардтық мәмілелер) орталықтандырылған сауда-саттығын ұйымдастыру және өткізу;
 • табиғат қорғау мақсатында су жіберу кезеңінде су электр станциялары өндіретін электр энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығын ұйымдастыру және өткізу;
 • спот - сауда-саттықта электр энергиясын сатып алу-сату бойынша жасалған мәмілелерді тіркеу және есепке алу;
 • орталықтандырылған сауда - саттықта сатып алынған-сатылған электр энергиясы үшін өзара есеп айырысуды ұйымдастыру;
 • орталықтандырылған сауда-саттықта жасалған мәмілелердің орындалуына мониторингті жүзеге асыру;
 • орталықтандырылған сауда-саттықты ұйымдастырумен және өткізумен байланысты мәселелер бойынша жүйелік оператормен өзара іс-қимыл жасау.

«КОREМ» АҚ - ның электр энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығын ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметін электр энергиясының көтерме сауда нарығының субъектісі-орталықтандырылған сауда-саттыққа қатысушы Қазақстан Республикасының энергетика және минералдық ресурстар министрінің 2005 жылғы 30 қыркүйектегі № 261 «Электр энергиясы мен қуаты нарығының Қазақстандық операторы тарифінің әдістемесін және оның 2006 жылға арналған тарифтерін» бекіту туралы бұйрығына сәйкес 1 кВт*сағ үшін 0,002 теңге (ҚҚС-сыз) мөлшерінде электр энергиясын сатып алуға-сатуға сауда жүйесінде тіркелген мәмілелер көлемінен төлейді.


Сауда жүйесінің электр энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығын өткізуге дайындығын қамтамасыз ету жөніндегі қызмет өзіне мыналарды қамтиды:

 • электр энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығын жүргізу үшін сауда жүйесін тұрақты жұмыс жағдайында ұстау;
 • электр энергиясының көтерме сауда нарығы субъектілерінің Қазақстан Республикасының орталықтандырылған сауда-саттығына қатысу үшін өлшемшарттар мен талаптарға сәйкестігін айқындау;
 • электр энергиясының көтерме сауда нарығының субъектілерін орталықтандырылған сауда-саттықта қалыптасқан электр энергиясының индикативтік бағалары жөніндегі ақпаратпен және басқа да нарықтық ақпаратпен қамтамасыз ету;
 • электр энергиясының көтерме сауда нарығының қатысушыларына сауда жүйесімен жұмыс бойынша нұсқама өткізу;
 • электр энергиясы нарығының мониторингі;
 • көтерме сауда нарығының субъектілеріне екі жақты шарттар жасасу бойынша ақпараттық жәрдем көрсету.

«КОРЭМ» АҚ сауда жүйесінің электр энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығын өткізуге дайындығын қамтамасыз ету бойынша көрсетілетін қызметіне 2015 жылғы 17 шілдедегі сауда жүйесінің электр энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығын өткізуге дайындығын қамтамасыз ету бойынша көрсетілетін қызметке жобаланатын бағаны төмендету туралы №38-1826/9393 дәлелді қорытындыға сәйкес, 2018 жылғы 1 мамырдан бастап электр энергиясының көтерме сауда нарығының субъектісі электр энергиясының көтерме сауда нарығында электр энергиясын сатып алу және сату көлемдерінен 0,0033 теңге/кВт*сағ мөлшерінде

«КОREМ» АҚ қызметтерінің тарифтерін есептеу бойынша әдістемелік нұсқаулармен сіз осы жерде таныса аласыз.

 

Электр қуатымен орталықтандырылған сауда-саттықты ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызмет мыналарды қамтиды:

 • сауда-саттыққа қатысушыларды электр қуатының орталықтандырылған сауда-саттығында тіркеу;
 • электр қуатының орталықтандырылған саудасын ұйымдастыру және жүргізу;
 • орталықтандырылған сауда-саттыққа қатысушыларға сауда жүйесімен жұмыс бойынша нұсқама жүргізу;
 • электр қуатымен орталықтандырылған сауда-саттық жүргізу үшін сауда жүйесін тұрақты жұмыс жағдайында ұстау.

«КОРЭМ» АҚ-ның электр қуатымен орталықтандырылған сауда-саттықты ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметіне электр қуатымен орталықтандырылған сауда-саттыққа қатысушылар ҚҚС-сыз 2 000 000 (екі миллион) теңге сомасында төлейді.

«Электр энергиясы мен қуаты нарығының Қазақстандық операторы» акционерлік қоғамы басқармасының 2019 жылғы 25 қыркүйектегі №9 күндізгі отырысының хаттамасынан үзінді.

 

Аукциондық сауда-саттықты ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызмет мыналарды қамтиды:

 • жаңартылатын энергия көздерінің жобаларын іріктеу бойынша аукциондық сауда - саттыққа қатысушыларды тіркеу;
 • жаңартылатын энергия көздері жобаларын іріктеу бойынша аукциондық сауда-саттықты ұйымдастыру және өткізу;
 • жаңартылатын энергия көздері жобаларын іріктеу бойынша аукциондық сауда-саттыққа қатысушының сауда-саттық операторларына нұсқама өткізу;
 • жаңартылатын энергия көздерінің жобаларын іріктеу бойынша аукциондық сауда-саттық өткізу үшін сауда жүйесін тұрақты жұмыс жағдайында ұстау.

"КОРЭМ" АҚ аукциондық сауда-саттықты ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметін аукциондық сауда-саттыққа қатысушылар: микрогенерация үшін (0,1-ден 1 МВт-қа дейін) - 499 603 теңге (ҚҚС-сыз), шағын генерация үшін (1 - ден 10 МВт-ты қоса алғанда) - 749 404 теңге (ҚҚС-сыз), ірі генерация үшін (10-нан жоғары МВт) - 2 000 000 теңге (ҚҚС-сыз) сомада төлейді.