Цифрлық майнерлер үшін орталықтандырылған сауда-саттық

САУДА-САТТЫҚ КҮНІ
Цифрлық майнерлер үшін электр энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығы күн сайын «Электр энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығын ұйымдастыру қағтдаларына» сәйкес жүргізіледі. ҚР БЭЖ-нің Солтүстік және Оңтүстік аймақтарын байланыстыратын электр беру желілерінің өткізу қабілетін ескере отырып, ҚР БЭЖ-нің Солтүстік және Оңтүстік аймақтары бойынша бірлескен сауда-саттықтар өткізіледі, олардың қатысушылары тек ҚР БЭЖ-нің Солтүстік және Оңтүстік аймақтарының қолданыстағы цифрлық майнерлері, сондай-ақ ҚР БЭЖ-нің Батыс аймағы бойынша жекелеген сауда-саттықтар болып табылады, олардың қатысушылары тек ҚР БЭЖ-нің Батыс аймағының цифрлық майнерлері болып табылады. Астана қаласының уақыты бойынша сағат 9:30-дан 10:00-ге дейін ҚР БЭЖ солтүстік-оңтүстік аймағы мен ҚР БЭЖ Батыс аймағы үшін сауда сессиясының негізгі уақыты. Сауда сессиясының ұзақтығы - 30 минут. Сатып алу бағасы цифрлық майнердің белгіленген бағасымен анықталады.
09:15-ке дейiн

Жүйелік оператор орталықтандырылған сауда нарығының операторына автоматты режимде ЭЦҚ көмегімен жүйелік оператор қол қойған келесі ақпаратты ұсынады:

1) сатып алуға сағаттық қуат көлемі бар цифрлық майнерлер үшін ҚР БЭЖ аймақтары бойынша квоталар;

2) «Солтүстік-Оңтүстік» электр беру желісінің қалдық өткізу қабілетінің көлемі.

09:15-ке дейiн

Электр энергиясын бірыңғай сатып алушы автоматты режимде орталықтандырылған сауда нарығының операторына цифрлық майнерлердің алдын ала төлем сомалары туралы ақпарат береді. Алдын ала төлем сомалары бойынша ақпарат ЭЦҚ көмегімен электр энергиясын бірыңғай сатып алушының қызметкері қол қойған цифрлық түрде беріледі.

9:30/10:00

Сауда-саттықтың ашылуы

Электр энергиясын сатып алуға өтініш берудің негізгі уақыты

Негізгі уақыт ішінде сатуға өтінім берген цифрлық кеншілерге берілген сату өтінімдерін өзгертуге қосымша мүмкіндік беріледі

Сауда-саттық сессиясы кезінде цифрлық майнерлер бұрын берілген өтінімдерде бұрын берілген өтінімнің орнына өтінім беру жолымен алдын ала төленген енгізілген сома шегінде электр энергиясының бағасы мен көлемін өзгерту мүмкіндігіне ие.

Сауда-саттық нәтижелері бойынша сатып алуға өтінімдері Сауда-саттық көлеміне енген цифрлық майнердің тізімі айқындалады.

16:00-ге дейiн

Жүйелік оператордың электр энергиясын өндірудің/тұтынудың тәуліктік кестесін бекітуі.

16:15-ке дейiн

Орталықтандырылған сауда нарығының операторы электрондық поштаны қолдана отырып, сауда-саттыққа қатысушыларға және бірыңғай сатып алушыға орталықтандырылған сауда-саттықта жасалған мәмілелерді, операциялық тәуліктің әр сағатында мәмілелердің белгілі бір бағаларын, сауда-саттыққа қатысушылар сатқан электр энергиясының көлемін көрсете отырып, өткізілген орталықтандырылған сауда-саттықтың нәтижелері туралы хабарлама жібереді.

Цифрлық майнерлерге арналған электр энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығының алдын ала қорытындылары операциялық тәуліктің алдындағы тәуліктің 10:15-те (Астана уақыты бойынша) қорытынды шығарылғаннан кейін цифрлық майнерлерге қарау үшін қолжетімді.

Цифрлық майнерлер үшін электр энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығы бағаны көтеру сауда-саттық әдісімен жүргізіледі.

Сауда-саттыққа қатысуға өтінімдер беру Интернет арқылы жүзеге асырылады.

Электр энергиясын жеткізу бойынша қызмет көрсету мерзімі - бір күнтізбелік күн.

Сауда сессиясының қорытындысы бойынша квота көлеміне кірген жеңімпаздардың алдын ала тізілімі қалыптастырылады:

победителей, вошедших в объем квоты с указанием:

1) квота көлеміне енген цифрлық майнерлердің атаулары;

2) әрбір цифрлық майнер бойынша электр энергиясының сағаттық көлемі;

3) әрбір цифрлық майнердің электр энергиясын сатып алудың сағаттық бағасы.

Орталықтандырылған сауда-саттық өтпеді деп танылған кезде орталықтандырылған сауда-саттық нарығының операторы нөлдік мәні бар цифрлық майнерлер үшін орталықтандырылған сауда-саттық нәтижелерін цифрлық түрдегі жүйелік операторға жібереді.